معرفی

یکی از فاکتور های مهم در خرید یک اتومبیل، بدنه سالم آن است.

بدنه اتومبیلی که دچار تصادفات متعدد شده است، مانند قوطی کنسرو مچاله شده ای است که دوباره آن را به حالت اول برگرداندیم.

با هر تصادف و تعمیر بدنه، درصدی از ایمنی بدنه اتومبیل کاهش می یابد. امروزه با استفاده از ابزار و لوازم مدرن، حتی بدنه اتومبیل هایی که واژگون شده اند، قابل بازسازی است بطوریه امکان تشخیص آن بدون دستگاه های تشخیص رنگ اتومبیل امکان پذیر نمی باشد.

دستگاه های تشخیص رنگ شدگی قادرند ضخامت رنگ بدنه را اندازه گرفته و با مقایسه قسمت های مختلف خودرو، هر گونه آسیبی را مشخص نمایند. این دستگاه ها شامل دو نوع مگنتی و دیجیتالی می باشند که کلیه کارشناسان حرفه ای خودرو و افراد عادی می توانند از آنها به راحتی استفاده نمایند.

carcrash

دستگاه تشخیص رنگ اتومبیل ، ابزاری است که به وسیله ضخامت سنجی رنگ و تطبیق قسمت های مختلف بدنه خودرو ، میزان آسیب دیدگی را مشخص می نماید. نحوه عملکرد تستر های رنگ مگنتی ، مکانیزم فنر و مگنت است که در صورت استفاده از مگنت و فنر نامرغوب، دقت بالایی نخواهند داشت.

expert

دستگاه های دیجیتال تشخیص رنگ شدگی اتومبیل (ضخامت سنج خودرو) ضخامت لایه رنگی خودرو را بر حسب میکرون (یک هزارم میلیمتر) اندازه گیری کرده و بر روی LCD دستگاه نمایش می دهد و امکان بازرسی دقیق بدنه خودرو جهت تشخیص تعمیر یا تعویض بدنه از رنگ اصلی را فراهم می کند.

امروزه دستگاه تشخیص رنگ، مورد استفاده اکثر کارشناسان خودرو و کارشناسان بیمه قرار گرفته و جایگزین دستگاه های سنتی شده است.

لازم به ذکر است از میان انبوه مدلها و برند های مختلف ضخامت سنج رنگ که در کشور های مختلف تولید شده است، تعداد محدودی جهت ضخامت سنجی رنگ خودرو مناسب است.

digital