EXPERT

EXPERT دقیق ترین دستگاه مگنتی تشخیص رنگ اتومبیل

دستگاه EXPERT اولین و دقیق ترین دستگاه تشخیص رنگ بدنه خودرو با سابقه 20 سال می باشد که امروزه به چند کشور دیگر نیز صادر می شود.

جهت حفظ کیفیت، تولید دستگاه EXPERT همواره کمتر از تقاضای موجود بازار بوده و متاسفانه این امر باعث انواع تقلبی آن تولید و مورد استفاده مصرف کنندگان قرار گیرد که این امر خود باعث ضرر و زیان آنها می شود.

در میان انواع دستگاه های ضخامت سنج رنگ مگنتی ، دستگاه EXPERT اصلی با شماره ثبت ID-6083 به دلیل استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب، بیشترین دقت را داشته و همین امر باعث گردیده که کلیه کارشناسان خودرو از دستگاه تشخیص رنگEXPERT استفاده نمایند.

برای تهیه EXPERT اصلی فقط با ما تماس بگیرید