آموزش کارشناسی بدنه خودرو

  • آموزش تخصصی و حرفه ای کارشناسی تشخیص رنگ شدگی ، تعویض قطعه و اتاق، اتاق دو تکه و سه تکه، کیلر، گرده رنگ، اصالت خودرو و ...

  • راهنمایی جهت تاسیس مرکز کارشناسی خودرو جهت افرادی که در فکر تحول در زندگی و کسب و کار خود می باشند.

  • اعطای مدرک فنی و حرفه ای و مدرک بین المللی معتبر با مجوز کار

carcrash
  • نرم افزار حرفه ای جهت صدور برگه کارشناسی حرفه ای با بیش بینی کلیه مسائل حقوقی

  • پشتیبانی بی نهایت از طریق تلگرام و ارتباط با کلیه کارشناسان دارای مرکز کارشناسی در سراسر کشور

expert
  • کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید تا اطلاعات تکمیلی را در مورد کارشناسی بدنه و فنی اتومبیل ارائه نماییم

digital